• 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
  • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
  • Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği
  • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
  • Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
  • Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş, Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik